Ishaq Nei Nikama KAr DIya Ghaib – Lovely Sad Urdu Poetry

            Ishaq Nei Nikama KAr DIya Ghaib

                      Warna Ham Bi Admi Kamal Kay Thy………..

Leave a Reply