Tum Haya or Shreyat kay Takazon ki Baat Kartay ho

             Tum Haya or Shreyat kay Takazon ki Baat Kartay ho
Hum nay Nangay Jismon Ko Malboos-e-Haya Daikha hai
                 Daikhy Hain Hum nay Ehraam main Liptay Kaai Iblees
Hum nay kai Baar Maikhanay main Khuda Daikha hai

Urdu  Poets,Iqbal Poetry,urdu poetry

READ MORE:

Leave a Reply