Na Kar Bandya Meari Meari Na Teari Na Meari – Bulley Shah Poetry

Na Kar Bandya Meari Meari Na Teari Na Meari
              Chaar Dina Daa Meela Dunya Fir Miti Di Dheri

Urdu Poetry World

Leave a Reply